dcömvxdömö: arkadaşlar 1. sınıflar çap başvurusu yapabiliyorlar mı ilk dönem=?
lacivert: bende başvurucam ama yanlış bilmiyorsam ikinci dönemde biticek çünkü ikisinin ortalaması gerek sonuçta
17.01.2018, 21:07
guzinabi: çift anadal programları madde 28 – (1) çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarı ile sürdüren öğrencilere bu öğrenimleri sırasında ikinci bir lisans diploması alabilme imkânı yaratmaktır. (2) eğitim fakültesinin öğretmen yetiştiren bölümleri ile diğer fakültelerin bölümleri arasında çift anadal programı açılmaz. (3) bölümlerin çift anadal programı açma önerileri ilgili kurullarda değerlendirilir ve bu programlara hangi fakülte bölümleri öğrencilerinin kabul edileceği kararlaştırılır. bu kararlar senato onayı ile kesinleşir. bir öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için; a) hazırlık sınıfı derslerini başarmış olması, b) kayıtlı olduğu bölümde; başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması, c) gano’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, ç) kayıtlı olduğu sınıfın başarılı öğrenci sıralamasında ilk %20’nin içinde olması zorunludur. (4) üçüncü fıkradaki nitelikleri taşıyan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyılda ve en geç beşinci yarıyılda çift anadal programına başvurabilir...http://www.maltepe.edu.tr/sites/default/files/files/yon/yon-2009-sonrasi_16.pdf
18.01.2018, 23:39