örtmenbey: çatla eridiki buzlar çatla dağ taş yerinden oynar